Bli medlem

 

Du blir medlem i Bruzelianska släktföreningen genom att betala medlemsavgiften på 100 kronor per år per person eller 250 kronor per år per familj, inklusive hemmaboende barn födda 1987 och senare, till bankgiro 774-4246. Ange namn på alla medlemmar och minst en e-postadress (ange e-postadress till alla som vill ha egna utskick).

Medlem i Bruzeilanska släktföreningen kan personer bli som uppfyller paragraf 2 i föreningens stadgar:

§ 2. Medlemskap

Medlemskap i föreningen vinns genom inval av styrelsen. Till medlem i föreningen kan antas ättling till kyrkoherden i Huaröds och Svensköps pastorat Nils Bruzelius (1669-1737) och hans hustru Catharina Pryss (död 1736) samt man eller hustru till eller änkling eller änka efter sådan ättling. För medlemsskap fordras att ha fyllt 15 år. Hedersledamot av föreningen utses av allmänt släktmöte.

 Resten av stadgarna läser du här.

Här fyller du i medlemsformuläret

Här kan du ladda ner medlemsformuläret som en pdf som du kan skriva ut och posta. (Länk kommer)

 

Kort om släkten

Just nu finns det ca 240 personer i Sverige som bär efternamnet Bruzelius.

Ta del av vår släktförening på sociala medier.

FacebookTwitter

 

 

Senaste nytt

Presentation av tre intressanta hemsidor »

 

Porträtt från förr och nu

uploaded/ngeborg_Hildegard_Kemner_f_Bruzelius.JPG
Ingegerd Hildegard Kemner f. Bruzelius. Källa: A.Viti
Visa mer bilder »