Välkommen till Bruzelianska släktföreningen!

Här berättar vi om släktens historia; vår anfader som var den förste som bar namnet Bruzelius, om gården Brusås som namnet kommer ifrån, om kända medlemmar av vår släkt och mycket mer.

Du kan också läsa om vår släktförening; vem som kan bli medlem och hur det går till, ta del av våra stadgar och se föreningens kalendarium. Vi arbetar på att bygga ett fullständigt, digitaliserat och sökbart släktregister över hela släkten Bruzelius. Registret är ännu inte färdigt, men kommer i framtiden att göra det möjligt för alla ättlingar till Lars Nilsson på gården Brusås i Hångers socken (död 1670) att söka sina förfäder. Denna information kommer dock bara att vara tillgänglig för dem som blivit medlem och erlagt avgift till släktföreningen. Medlem blir man genom att klicka på ”Bli medlem” i menyn och följa anvisningarna.

Bruzelianska släktfonden delar ut understöd och stipendier till medlemmar av vissa släktgrenar. Information om fonden och ansökningshandlingar hittar du under rubriken Släktfonden. Här finns dessutom bilder från olika släktträffar och andra händelser. 

Kort om släkten

Just nu finns det 260 personer i Sverige som bär efternamnet Bruzelius.

Ta del av vår släktförening på sociala medier.

Senaste nytt

Bilder från förr