Bli medlem

Medlem i Bruzelianska släktföreningen kan personer bli som uppfyller paragraf 2 i föreningens stadgar (reviderade och godkända 2014).

§ 2. Medlemskap

Till medlem i föreningen kan antas ättling till kyrkoherden i Huaröds och Svensköps pastorat Nils Bruzelius (1669-1737) och hans hustru Catharina Pryss (död 1736) samt make/maka, sambo med eller änkling/änka efter sådan ättling. Ansökan om medlemskap godkänns av styrelsen eller av styrelsen utsedd(a) person(er).

Resten av stadgarna läser du här.

 

Fyll i och bli medlem

Medlemsavgift skall också erläggas till föreningens bankgiro 774-4246. Den årliga avgiften är 100 kronor per person, 250 kronor per familj (omfattar två vuxna samt barn under 25 år) samt 300 kronor för generationsöverskridande medlemskap (mor- farföräldrar samt dessas barnbarn). Ange namn på alla medlemmar och minst en e-postadress (ange e-postadress till alla som vill ha egna utskick).

Kort om släkten

Just nu finns det 260 personer i Sverige som bär efternamnet Bruzelius.

Ta del av vår släktförening på sociala medier.

Senaste nytt

Bilder från förr