Bli medlem

 

Medlem i Bruzelianska släktföreningen kan personer bli som uppfyller paragraf 2 i föreningens stadgar (reviderade och godkända 2014).

§ 2. Medlemskap

Till medlem i föreningen kan antas ättling till kyrkoherden i Huaröds och Svensköps pastorat Nils Bruzelius (1669-1737) och hans hustru Catharina Pryss (död 1736) samt make/maka, sambo med eller änkling/änka efter sådan ättling. Ansökan om medlemskap godkänns av styrelsen eller av styrelsen utsedd(a) person(er).

Resten av stadgarna läser du här.

Här fyller du i medlemsformuläret

Medlemsavgift skall också erläggas till föreningens bangiro 774-4246. Den årliga avgiften är 100 kronor per person, 250 kronor per familj (omfattar två vuxna samt barn under 25 år) samt 300 kronor för generationsöverskridande medlemskap (mor- farföräldrar samt dessas barnbarn). Ange namn på alla medlemmar och minst en e-postadress (ange e-postadress till alla som vill ha egna utskick).

 

Kort om släkten

Just nu finns det 260 personer i Sverige som bär efternamnet Bruzelius.

Ta del av vår släktförening på sociala medier.

FacebookTwitter

 

 

Senaste nytt

Kallelser till allmänt släktmöte »
Descendentmöte den 14 maj 2022 »
Släkten Bruzelius logotyp »
Hågkomster-RBG »
Bilder från släkträffen 2017 »

 

Porträtt från förr och nu

uploaded/Bild1.jpg
Källa: Lars H. Bruzelius
Visa mer bilder »