Utdrag ur Nordisk Familjebok

Följande information om släkten och några av dess tidigare medlemmar är hämtad ur uppslagsverket Nordisk Familjebok, 1956, fjärde bandet, m fl källor. 

 

Bruzelius, släkt, härstammande från bonden Lars Nilsson, rusthållare på hemmanet Brusås (i Hångers socken, Jönköpings län), varifrån släkten tagit sitt namn.

Förutom nedan nämnda släktmedlemmar märks kyrkoherden i Löderup och Hörup, prosten Magnus Bruzelius (1786-1855), intresserad arkeolog och författare av skolböcker, bl a ”Sveriges historia för ungdom”, vidare dennes kusin bokhandlare Emmanuel B (1786-1832), bekant som utgivare av bl a serien ”Bibliotek der deutschen Classiker” (76 band, 1811-21).

En bror till Magnus B, Arvid Sture Bruzelius (1799-1865), var 1847-58 e.o. professor i kirurgi och obstetrik vid Lunds universitet, från 1835 förste läkare vid länslasarettet i Lund, och från 1844 lärare vid Lunds undervisningsanstalt för barnmorskor. Arvid B ansågs som en synnerligen skicklig kirurg.

En brorsdotter till Arvid B. var författarinnan Victoria Bruzelius, som efter sitt giftermål bar det namn under vilket hon blivit känd, Victoria Benediktsson.

Nils Gustav Bruzelius, brorson till Arvid B, arkeolog (1826-95). Fil dr i Lund 1847, blev efter anställning som amanuens vid universitetets historiska museum, biblioteksamanuens och docent i nordisk arkeologi i Lund. 1865-91 tjänstgjorde han som rektor vid Ystad läroverk. Han visade stort intresse för arkeologisk forskning genom omfattande undersökningar i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Nils B. vinnlade sig starkt för historiska museets i Lund utveckling. Han utgav bl a ”Beskrifning öfver fornsaker, funna i Skåne” (1850), ”Svenska fornlemningar, aftecknade och beskrifna” (1853, 1860), ”Fynden i Ystads hamn år 1868-69”, och det ofta citerade verket ”Allmogelifvet i Ingelstads härad i Skåne under slutet av förra och början af detta århundrade” (1876).

Anders Johan Bruzelius, bror till Nils Gustav B, personhistoriker (1831-1901), sekreterare i Medicinalstyrelsen (1870-96). Anders Johan B. blev särskilt bemärkt genom sitt personhistoriska författarskap: ”Sveriges läkarehistoria, ny följd” (1872-76; med A Wistrand och C Edling) samt, som ensamansvarig, dess fortsättning ”Svensk läkarematrikel” (1885-1901). Därutöver utgav han  ”Sveriges apotekarehistoria” (1878-81).

Ragnar Magnus Bruzelius, Nils Bruzelius kusin, läkare (1832-1902), fil mag 1853, docent i zoologi 1855, med dr 1864, allt vid Lunds universitet. Samma år blev han adjunkt i medicin samt 1877 professor i medicin vid Karolinska institutet i Stockholm, samt överläkare vid Serafimerlasarettet. Ragnar Bruzelius har författat talrika skrifter i zoologiska och medicinska ämnen. Han var en av Sveriges främsta praktiserande läkare på sin tid, särskilt anlitad vid lungsjukdomar, och därtill en utmärkt klinisk läkare. Ragnar B. anlitades ofta av Oscar II:s hustru drottning Victoria. I kretsen av studenter runt Ragnar B märks bland andra Axel Munthe. – Om de stiftelser Ragnar Bruzelius hustru, Charlotte (Lotty) Bruzelius, född Kempe (1855-1941) donerat till minne av sin far och sin bror, bruksägare J Carl och Seth M Kempe, se ”Kempes minne”.

Kort om släkten

Just nu finns det 260 personer i Sverige som bär efternamnet Bruzelius.

Ta del av vår släktförening på sociala medier.

Senaste nytt

Bilder från förr