Släkten Bruzelius logotyp

2022-02-18

Släkten Bruzelius logotyp

Skölden är en heraldisering av häradsprosten Nils Bruzelius (1709 - 1788) vapen känt
från sigill år 1743. Skölden beskrivs som:
I guld en herde med ansikte och händer av silver, svart hår och skägg samt blå klädnad,
stående på blå mark samt bärande över axeln ett lamm av silver och i höger hand hållande
en svart stav.


Färgerna anknyter till vapenfärgerna i både Nils Bruzelius hemförsamling, Gärds härad och
Kristianstad kommun. Rekonstruktionen av Nils Bruzelius vapen är gjord av heraldikern
Magnus Bäckmark.


Vapenskölden kan ses som en logotyp, ett emblem, för släkten Bruzelius och medges att
användas av alla som tillhör släkten Bruzelius från Hångers församling, och av den
Bruzelianska Släktföreningen. Svenska Vapenkollegiet har (2020-08-25; registernummer
SV-552) godkänt vapnet för registrering i Svenskt Vapenregister.


Nils Bruzelius, ovan, var son till kyrkoherden i Huaröd och Svensköp, Nils Bruzelius
d.ä. (1669 - 1737). Nils Bruzelius d.y. fullföljde sina studier till magistergraden och
blev efter prästvigningen faderns medhjälpare i Huaröd och efter dennes död hans
efterträdare som kyrkoherde. Han daterade sin trohetsed 1743 och satte dit sitt sigill.
Sköldemärket i hans sigill kan beskrivas som en herde stående på mark, bärande ett
lamm över sina axlar och hållande en stav i höger hand. Herden är avbildad med långt
skägg, utan huvudbonad och klädd i axellång sidklädnad. Över och på vardera sidan av
skölden syns en pyramid stående på tre kulor och krönt av en sexuddig stjärna.
Ägarinitialerna är NB (N:et är av misstag spegelvänt) och hans valspråk: Herrens
herde. I omkring ett årtionde verkade han i Huaröd. Han sökte sig sedan ett något bättre
pastorat än denna fattiga socken och fick 1749 kunglig fullmakt på Trelleborg.

 

T v: Häradsprosten Nils Bruzelius (1709-1788). T h: Dennes sigill.

 

//2021-10-31, Pär WanbyTillbaka

Kort om släkten

Just nu finns det 260 personer i Sverige som bär efternamnet Bruzelius.

Ta del av vår släktförening på sociala medier.

FacebookTwitter

 

 

Senaste nytt

Kallelser till allmänt släktmöte »
Descendentmöte den 14 maj 2022 »
Släkten Bruzelius logotyp »
Enkelt släktregister »
Hågkomster-RBG »

 

Porträtt från förr och nu

uploaded/Isak_Rothovius.jpg
Biskop Isak Rothovius i Åbo. Källa: J. Forsén
Visa mer bilder »