Brusås i Hångers socken

Namnet Bruzelius togs av vår anfader, Nils Larsson, någon gång i början på 1680-talet, när han gick i skolan i Växjö. Han var född på hemmanet Brusås i Hångers socken i Östbo härad, Jönköpings län. Se bifogad karta. Bruzelius är en latinisering av Brusås. Det var ganska vanligt på den tiden bland dem som studerade och hade ett son-namn att ändra sitt efternamn på det sätt som vår anfader gjorde. Många i släkten har under åren givit sina hus – ofta sommarhus – namnet Brusås.

Det ursprungliga Brusås ligger på Brusåsen, som är Hånger sockens högsta berg med 214 m ö.h. , och består av en klunga på 6 hus– Brusås by. Under de senaste ca 100 åren har Brusås ägts av familjen Gustavsson, som emellertid förra året sålde gården. Flera medlemmar i vår släkt blev erbjudna att köpa fastigheten, men ingen nappade på erbjudandet trots nostalgin. Ett flertal fotografier av Brusås och den närmaste omgivningen medföljde erbjudandet. Här visas tre av dessa fotografier – det framgår klart att Brusås ligger mycket vackert. Släktföreningen har ordnat utflykter till Brusås.

Karta som placerar ut Brusås (i pdf:format)

Skogsstyrelsens karta (i pdf:format)

Mäklartext med många bilder (i pdf:format)

 

Brusås i Hångers socken

 Skylt med Brusås Gård

Vägen till Bruås

 

 

 

 

 

Kort om släkten

Just nu finns det 260 personer i Sverige som bär efternamnet Bruzelius.

Ta del av vår släktförening på sociala medier.

Senaste nytt

Bilder från förr