Ättelängd öfver Slägten Bruzelius

 

sammansatt x1848 upprättade Anders Johan Bruzelius, som då bara var 17 år, en ättelängd over vår släkt. Den omfattade alla då levande medlemmar av släkten och deras förfäder tillbaka till Ingrid Bengtsdotter och Lars Nilsson (död 1670). Man får förmoda att Anders far, Johannes Bruzelius, då prost i Tommarp, hjälpte till med att få Ättelängden tryckt (okänt var).

1978 trycktes en faksimilupplaga av Ättelängden till minne av Karin och Ture Aulin.

Karin Aulin var dotterdotter till Nils Hjalmar Bruzelius (född 1819).

Ättelängden är ett mycket otympligt dokument (över tre meter brett), som inte lämpar sig att reproduceras i pappersform. Släktföreningen har därför låtit scanna in Ätte-längden för att göra den tillgänglig för släktens medlemmar i elektronisk form. Även elektroniskt är det emellertid ett mycket stort dokument (4,1 Mbit) som inte kan ligga på vår hemsida.

Den som önskar få en elektronisk version av Ättelängden ombedes därför skicka ett mail till undertecknad, varefter jag svarar med Ättelängden som bilaga. Det är lätt att navigera och zooma i Ättelängden, när man har sparat ner den på skrivbordet eller annat lämpligt ställe.

Jan Bruzelius

jan.bruzelius@outlook.com

 

Kort om släkten

Just nu finns det 260 personer i Sverige som bär efternamnet Bruzelius.

Ta del av vår släktförening på sociala medier.

FacebookTwitter

 

 

Senaste nytt

Hågkomster-RBG »
Bilder från släkträffen 2017 »
Släkten Bruzelius logotyp »
Doktor Edvard Ströms andra resa till Stockholm »
Presentation av tre intressanta hemsidor »

 

Porträtt från förr och nu

uploaded/lotten_Christiersson.JPG
Lotten Christierson f. Bruzelius. Källa: A. Viti
Visa mer bilder »